1. Polska 309 lotów
2. Ukraina 22 loty
3. Belgia 17 lotów
4. Hiszpania 16 lotów
5. Wielka Brytania 16 lotów
6. Włochy 16 lotów
7. Niemcy 10 lotów
8. Grecja 8 lotów
9. Szwecja 8 lotów
10. Francja 6 lotów
11. Norwegia 6 lotów
12. Islandia 4 loty
13. Węgry 4 loty
14. Gruzja 3 loty
15. Rumunia 3 loty
16. Bułgaria 2 loty
17. Cypr 2 loty
18. Dania 2 loty
19. Dominikana 2 loty
20. Holandia 2 loty
21. Irlandia 2 loty
22. Izrael 2 loty
23. Litwa 2 loty
24. Malta 2 loty
25. Portugalia 2 loty
26. Słowacja 2 loty
27. Turcja 2 loty
28. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty
29. Łotwa 2 loty
30. Armenia 1 lot
31. Luksemburg 1 lot