1. Polska 270 lotów
2. Belgia 14 lotów
3. Ukraina 14 lotów
4. Wielka Brytania 14 lotów
5. Włochy 12 lotów
6. Grecja 8 lotów
7. Hiszpania 8 lotów
8. Niemcy 8 lotów
9. Francja 6 lotów
10. Szwecja 6 lotów
11. Islandia 4 loty
12. Węgry 4 loty
13. Chorwacja 2 loty
14. Cypr 2 loty
15. Dania 2 loty
16. Dominikana 2 loty
17. Gruzja 2 loty
18. Holandia 2 loty
19. Irlandia 2 loty
20. Izrael 2 loty
21. Litwa 2 loty
22. Malta 2 loty
23. Norwegia 2 loty
24. Słowacja 2 loty
25. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty
26. Łotwa 2 loty