1. Polska 292 loty
2. Ukraina 20 lotów
3. Belgia 16 lotów
4. Wielka Brytania 14 lotów
5. Hiszpania 12 lotów
6. Włochy 12 lotów
7. Niemcy 8 lotów
8. Francja 6 lotów
9. Grecja 6 lotów
10. Szwecja 6 lotów
11. Islandia 4 loty
12. Norwegia 4 loty
13. Węgry 4 loty
14. Chorwacja 2 loty
15. Cypr 2 loty
16. Dania 2 loty
17. Dominikana 2 loty
18. Gruzja 2 loty
19. Holandia 2 loty
20. Irlandia 2 loty
21. Izrael 2 loty
22. Litwa 2 loty
23. Malta 2 loty
24. Rumunia 2 loty
25. Słowacja 2 loty
26. Turcja 2 loty
27. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty
28. Łotwa 2 loty